QARS

تحقیق تحلیل اقتصادی

مقالات مرتبط با تحلیل اقتصادی حقوق – پایگاه مجلات …

از 11 تا 38).

تحلیل «تحلیل اقتصادی حقوق» – مطالعات حقوق تطبیقی

تحلیل اقتصادی حقوق، عبارت مبهمی است که از فراوانی کاربرد روشن به‌نظر می‌آید، حال آنکه برداشت‌های نادرست در این باب بسیار است. در اغلب موارد این‌گونه به نظر …

مبانی نظری رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق

چکیده. تحلیل اقتصادی حقوق (یا حقوق و اقتصاد) در ایران علم نوپایی است و هنوز مفهوم و جایگاه آن برای حقوقدانان و اقتصاددانان ایرانی روشن نیست. نویسنده در این مقاله …

مقالات ISI تجزیه و تحلیل اقتصادی : 210 مقاله انگلیسی + …

تجزیه و تحلیل اقتصادی یک رویکرد سیستماتیک برای تعیین استفاده بهینه از منابع کمیاب، شامل مقایسه دو یا چند گزینه در رسیدن به یک هدف خاص تحت مفروضات و …

پیشینه رویکرد «تحلیل اقتصادی حقوق – فصلنامه تحقیقات …

رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق رویکردی بسیار مهم در حوزه‌ی فلسفه حقوق محسوب می‌شود که از ابزارهای علم اقتصاد برای تحلیل و تجویز در خصوص پدیده‌های حقوقی بهره …

تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان – پژوهش حقوق خصوصی

می شود و در مبحث دوم، به طور جزئی، تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرورزمان خواهد آمد. … نامی است که بر شیوه نوینی از تحقیق برای « تحلیل اقتصادی حقوق » یا « حقوق و …

تحلیل اقتصادی حقوق : تامین حداقل رفاه تقلیل اختلاس …

تحقیق حاضر در صدد پاسخ به این سوال کلیدی است: از منظر تحلیل اقتصادی حقوق، چه نسبتی بین تأمین حداقل رفاه و کاهش اختلاس وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال، پس …

تحلیل اقتصادی خسارت صرفاً اقتصادی – فصلنامه تحقیقات …

در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا از منظر «تحلیل اقتصادی»، «خسارت صرفاً اقتصادی» قابل جبران است؟ از منظر تحلیل اقتصادی حقوق با توجه به …

تجزیه و تحلیل اقتصادی | پیش بینی اقتصادی | تحلیل …

تحلیل اقتصادی ، پیش بینی قیمت مسکن ،‌ ارزیابی آثار اقتصادی تحریم ، پیش بینی قیمت نفت ، پیش بینی قیمت طلا ، آینده تورم در ایران ، محمد حسین ادیب.

تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با تأکید بر تجارت

2دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران … “اثر مخارج تحقیق و توسعه بر اختراعات و رشد اقتصادی(تحلیل مقایسه‌ای بین کشورهای در حال …

: اقتصاد – دانشنامه رشد

مقدمه; اقتصاد چیست; موضوع علم اقتصاد; تعریف اقتصاد; روشهای تحقیق ، تحلیل و طرح مسائل اقتصادی. روش شناسی; قیاس منطقی; استقرایی منطقی; روش قیاس; روش …

تحلیل و ارزیابی الگوی پولی سیدراسکی در اقتصاد ایران …

شناسایی بخش‌های کلیدی با رویکرد‌های تحلیل داده-ستانده (IO …

ستانده (IO)، اقتصاد سنجی (EC) و تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) است. برای این منظور در این …

تحلیل اقتصادی مورد معامله و تأثیر آن بر ضمانت اجراهای اجرای …

تحلیل اقتصادی مورد معامله نشان می‌دهد که دیگر، اعیان مادی در معاملات دارای موضوعیت نیستند بلکه موضوع تعهد مدیون، تحقق «موقعیت قراردادی مورد انتظارِ» متعهدله است.

تحلیل اقتصادی هزینه‌های راه آهن سریع‌السیر در سرعت‌های …

تحقیق حاضر به بررسی اقتصادی هزینه‌های راه آهن سریع‌السیر در سرعت‌های مختلف بهره برداری پرداخته، بر اساس تغییر هزینه‌ها پیشنهادی در جهت سرعت بهینه بهره …

تحلیل های اقتصادی رشد شهر و شناخت متغیرهای ابزاری …

تحلیل های اقتصادی رشد شهر و شناخت متغیرهای ابزاری سیاست های شهری. نویسنده. مرتضی چینی چیان … Economic Analysis of city Growth. نویسنده [English]. Morteza …

بررسی کارایی مسئولیت محض از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق

نگرش اقتصادی به مسئولیت مدنی یکی از موفق‌ترین نمونه‌های اعمال تحلیل‌ اقتصادی در حوزة حقوق بوده است. در این نگرش، برخلاف رویکرد سنتی و مرسوم، هدف جبران …

تحلیل اقتصادی کپی‌رایت: سنجش کارآمدی و توازن در نظام …

فایده و دیگر ابزارها و دیگر عناصر روش اقتصاد به کمک اقتصاددانان و حقوق‌دانان می‌آید. این مهم در تحلیل نظام کپی‌رایت نیز به …

تحقیق تحلیل اقتصادی انرژی هسته ای در تولید برق | 9283

. دانلود تحقیق با موضوع تحلیل اقتصادی انرژی هسته ای در تولید برق، در قالب word و در …

تحقیق تحلیل اقتصادی انرژی هسته ای در تولید برق | valid | …

دانلود تحقیق با موضوع تحلیل اقتصادی انرژی هسته ای در تولید برق، در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش، شامل کاربردهای علوم و تکنولوژی هسته ای، برق هسته …

تحلیل اقتصادی پیشگیری از جرم – مطالعات حقوقی

اثربخشی الگوی تحلیل اقتصادی برنامههای پیشگیری را …

تحلیل مولفه‏ های سواد اقتصادی کتاب‏های درسی دوره دوم متوسطه …

هدف پژوهش حاضر‌، تحلیل مولفه‏های سواد اقتصادی کتاب‏های درسی دوره دوم متوسطه … لنی و همکاران )2015( در تحقیق خود با عنوان اثربخشی آموزش تربیت اقتصادی بر روی …

تحقیق تحلیل اقتصادی انرژی هسته ای در تولید برق | files | free

انرژی هسته ای از عمده ترین …

تحلیلی اقتصادی از اثر بُعد خانواده بر عملکرد تحصیلی …

وجود یا عدم وجود تبادل میان کمیت و کیفیت فرزندان، از جمله مباحث اقتصاد خانواده است که رهنمودهای مهمی در زمینۀ … موضوع اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد. تحلیل این .

تحلیل انتقادی دوگان اثباتی و هنجاری در اقتصاد (بر اساس …

یافته‌های این پژوهش که به روش تحلیلی سامان یافته، نشان می‌دهد هرچند دوگان اقتصاد اثباتی ـ هنجاری از جهاتی با دوگان پیشنهادی شهید صدر در تفکیک مذهب و علم اقتصاد …

برچسب‌ها:, , , ,