QARS

توافق مجلس و دولت براساس عملکرد بودجه

توافق مجلس و دولت برای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد

توافق مجلس و دولت برای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد … در جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس تاکید کردیم که بودجه سال 97 باید بر اساس عملکرد باشد …

توافق مجلس و دولت درباره بودجه نویسی بر اساس عملکرد …

توافق مجلس و دولت درباره بودجه نویسی بر اساس عملکرد دستگاه ها از سال آتی … سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: باید از بودجه ریزی فرسوده …

توافق برای تدوین و تصویب بودجه 97 براساس نظام بودجه …

سخنگوی هیئت ریسه مجلس از توافق مجلس با دولت برای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد.

توافق مجلس و دولت براساس عملکرد بودجه – اخبار تماشایی – …

وی افزود: در این جلسه پیمانی بین مجلس و دولت بسته شد تا بودجه 97 براساس نظام بودجه‌ریزی عملکردی باشد. همچنین پروژه‌های نیمه تمام در سال آینده به …

نقش عوامل سازمانی بر اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در راستای …

تغییر شیوه بودجه‌ریزی عملیاتی در دستگاه‌های دولتی با چالش‌های درون سازمانی و برون سازمانی … در سال 1368 برنامه اول توسعه بعد از انقلاب اسلامی به تصویب مجلس رسید و تا سال … نظام‎ بودجه‎ریزی عملیاتی که اطلاعات بودجه و عملکرد را به طور اثربخش با … نخست، حمایت مستمر قانون‌گذاران و توافق آنها بر اهداف سازمانی برای اجرای اساسی …

چارچوب اصلاح ساختاري بودجه – سازمان برنامه و بودجه

ریزی و فرآیند تصویب بودجه در مجلس شورای اسالمی … های بانکی و ردیابی منابع مالی دولت براساس رویکرد … به هر میزان که اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد توسعه یابد، ضرورت توس عه بس تر نظ ارت … د بودجه با توافق قوای مجریه و مقننه اجرایی می.

جوابیه سازمان برنامه و بودجه| فرهیختگان آنلاین

سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص گزارش منتشر شده در روزنامه … اجرایی و خروجی‌های آنها، لایحه 78 دستگاه اجرایی سیاستگذار براساس برنامه‌های اجرایی و به صورت … آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف شده است «گزارش عملکرد بودجه … تضمینی برای اجرای توافق جدید هسته‌ای با ایران از سوی آمریکا وجود ندارد.

برای ارسال گزارش دیوان محاسبات از عملکرد بودجه ای دولت …

برای ارسال گزارش دیوان محاسبات از عملکرد بودجه ای دولت لاریجانی به (…)ی نامه … از آن تاریخ، تقدیم مجلس نشده، از این رو اقداماتی که دولت براساس احکام بودجه سال های …

فصل نهم ـ بودجه و نظارت – دفتر هیئت دولت

معاونت موظف است گزارش عملکرد مذکور را همراه با نظرات خود و بررسی مواد برنامه و شاخص‌ها و … را همزمان با لایحه بودجه سالیانه تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه و … و (23) قانون برنامه و بودجه براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار، زمانبندی اجرا)، … ماه سال اول برنامه به پیشنهاد اعضاء شورا و با توافق سران قواء تعیین می‌گردد.

بررسی تاثیرگزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در …

نظـارت بـر عملکـرد مالـي ،گـزارش تفریـغ بودجـه ،بودجه دولـت ،دیوان واژگان … دولـت از حیـث رعایـت قوانیـن ومقررات در قالب گزارش تفریغ بودجه، تسـلیم مجلس شـورای … پاسـخگویی، توجیه مطابقت عملکردها و توافقات به عمـل آمده بین دولت … دارنـد کـه پاسـخ گویـی، اسـاس مدیریت دولتی اسـت که نظـام هاي کنترلـی و مدیریت مالی بر اسـاس.

( ﻫﺎ ﻭ ﻧﻘﺶ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ، ﭼﺎﻟﺶ ) ﺑﻮﺩﺟﻪ

ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺷﺸﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﻱ … ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺎﺩﻩ ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ. ﻛﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ … ﺍﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ.

ﻫﺎﻱ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ ﻣﺤﺎ

ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻳﻴﻦ. ﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ. ﻫﺎﻱ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ. ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺑﻪ … ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺁﻥ ﺣﺪﺍ … ﺍﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ.

بودجه نویسی فعلی بر اساس واقیعیت های کشور نیست

یك نماینده مجلس شورای اسلامی: بودجه نویسی فعلی بر اساس واقیعیت های کشور نیست … مناسبی است که در آن بودجه های دولتی براساس عملکرد استان ها اختصاص … کمک کند و دولت و مجلس باید توافق و کمک کنند تا بودجه نویسی به روش …

چرا دولت زیر بار ارائه گزارش عملکرد سالانه به وکلای ملت نمی …

نمایندگان سال گذشته دولت را مکلف به ارائه گزارش سالانه به مجلس کردند اما اکنون … موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند؛ بر اساس ماده … به مجلس ارائه کند تا نمایندگان به موجب آن گزارش متوجه شوند که آیا بودجه … به ارائه گزارش آن هم هر شش ماه یکبار باشد، صرفا توافقی بین مجلس و دولت …

تشریح گزارش عملکرد بودجه ۹۶ – روزنامه دنیای اقتصاد

نوبخت ادامه داد: براساس پیش بینی دولت ۱۰۶ درصد از منابع بودجه ۹۶ باید … وی خطاب به نمایندگان مجلس توصیه کرد: باید در لایحه بودجه ۹۷ درآمدها و …

قانون بودجه سال 1398 كل كشور

تأمين كسري بودجه عمومي دولت ناشي از كاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، … عملكرد اين بند را هر سه‌ماه يك‌بار به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارايه كند. … و حرفه‌اي دولتي بر اساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط و سازمان …

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2

ه‍ـ در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف … عملکرد این ماده را از دستگاههای اجرائی ذی‌ربط اخذ و هر شش ماه یک‌بار به مجلس … را حسب مورد با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه براساس دستورالعمل مصوب شورای …

قانون محاسبات عمومی کشور

3. ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ … ﻫﺎي دوﻟﺖ ﺑ. ﻪ. ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ … ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﮑﺎم و ﻗﺮاردادﻫﺎ … در ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﺋﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ … ﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮال ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﻌﺎدل آن از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﮐﺴﺮ و ﺑﻪ.

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی … – ILO

سازمان … تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه های سنواتی را با توجه به برآوردهای. مربوط به … نظام نظارتی فعالیتها، عملیات و عملکرد مدیران و مسؤولین را براساس .ارزیابی … تشکیل شرکتهای دولتی صرفاì با تصویب مجلس شورای اسلمی مجاز است و تبدیل.

بحث و جدال در خصوص بودجه نهادها و ارگان‌ها – ایرنا

بر اساس ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس مهلت رسیدگی به لایحه بودجه برای کمیسیون … کمیسیون تلفیق و مجلس نظر نهایی را درباره‌ بودجه می‌دهد بنابراین دولت در این … نفتی در بورس، یک تیر و دو نشان، آورده است:‌خروج ترامپ از توافق برجام در سال … فرهنگی مجلس شورای اسلامی، آورد: باید بودجه مبتنی بر عملکرد باشد، در …

11 ابهام اساسی در لایحه بودجه 98 – کیهان

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی موضوع شفافیت در بودجه، 11 ابهام … به بودجه شرکت‌های دولتی نیست و حتی بودجه عمومی که مورد تصویب مجلس هم قرار … و بودجه شركت هاي زيرمجموعه، شفاف نیست و بعضاً براساس توافق بین … واقعاً براساس ارقام مندرج در پیوست 4 (بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد) به دست آمده است يا برعکس.

ریزی عملیاتی در ایران الزامات بودجه – پژوهش حقوق عمومی – …

تحولات در نقش و مأموریت های دولت در اداره امور جامعه، نظام های بودجه ریزی و … تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و مجلس نیز با ایجاد تغییراتی جزیی آن را به تصویب رساند. … ج تخصیص اعتبارات بر اساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیت ها و متناسب با قیمت … اهداف و مقاصد، دشواری دستیابی به توافق پیرامون ملاک های مناسب عملیات عملکرد).

سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و تاثیر آن بر عملکرد و …

براساس تعریف ماده 1 قانون محاسبات عمومی بودجه کل کشور برنامه مالی یکساله دولت … بیشتر پژوهشگران و کارشناسان بودجهبندی دولتی، بر روی این نظر توافق دارند که … اطلا‌عاتی معتبر و قابل اطمینان برای تصمیمهای بودجه ای دولت و مجلس فراهم آورند.

دستگاه‌های سیاست‌گذار در بودجه سال‌99 تعیین شدند/ تخصیص …

دستگاه سیاست‌گذار: دستگاهی است که طرف توافق سازمان برنامه و بودجه کشور … مبادله خواهد شد و به عنوان سند اجرایی در دولت تصویب و به مجلس ارائه می‌شود. … نکته مهم اینکه قرار بود در سال جاری براساس عملکرد طبق تفاهم نامه یاد شده …

اخبار مرتبط با شفافیت بودجه در کشور – بودجه – تالار …

این موضوع در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با بحث تفاهم نامه های عملکردی حل شده است. … و سازمان برنامه و بودجه هم می تواند به خوبی نظارت کند و طبق معیارهای عملکردی توافق شده … ما طي سال‌هاي گذشته بعد از اينكه موفق به قانع كردن دولت و مجلس در اين زمينه … براساس اصل ۵۳ قانون اساسی کلیه دریافتهای دولت باید در حسابهای خزانه داری کل …

شرکت‌های دولتی بر اساس قانون بودجه فعالیت نمی‌کنند – ایلنا

می‌خواهیم صدای دوتارمان شبیه تنبور شود · از مزد توافقی تا دستمزد منطقه‌ای/ … وی در ادامه با بیان اینکه شرکت‌های دولتی بر اساس قانون مصوب اقدام نمی‌کنند و بر … رئیس دیوان محاسبات مجلس افزود: در حوزه تسهیلات بانکی و سایر وام ها شاهد ۲۱ … کرد اما عملکرد ۹ شد، در سال ۱۳۹۸ قانون ۶.۲ پیش بینی کرد اما عملکرد ۲۵ شد و در …

برچسب‌ها:, , , ,