QARS

فساد سیستماتیک مانع شکل‌گیری اقتصاد قوی است/ لزوم حمایت از کالاهای دارای مزیت نسبی

فساد سیستماتیک مانع شکل‌گیری اقتصاد قوی است/ لزوم …

فساد سیستماتیک مانع شکل‌گیری اقتصاد قوی است/ لزوم حمایت از کالاهای دارای مزیت نسبی. گروه اقتصاد ــ حجت‌الاسلام یوسفی اظهار کرد: یکی از …

فساد سیستماتیک مانع شکل گیری اقتصاد قوی است/ لزوم …

فساد سیستماتیک مانع شکل گیری اقتصاد قوی است/ لزوم حمایت از کالاهای دارای … گروه اقتصاد حجت الاسلام یوسفی اظهار کرد: یکی از اقداماتی که برای رسیدن به …

بخش زیادی از شیرهای پاستوریزه سم سرطان زا دارند! | درباره …

این پایگاه خبری در تلاش است صدای رسای تمام هم وطنان کشور در حوزه های مختلف و همراهی صادق برای همه عزیزان باشد. آخرین اخبار سرویس: … فساد سیستماتیک مانع شکل گیری اقتصاد قوی است/ لزوم حمایت از کالاهای دارای مزیت نسبی …

ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳـﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ … ﺍﺟﻤﺎﻉ ﻧﺴــﺒﻲ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﮕﺮﺵ ﻫﺎﻱ ﻳﻚ ﺑﻌﺪﻱ، … ﺧﺎﺻﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ … ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓﺴــﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﻧﺎﺍﻣﻨﻲ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ؛ ﻓﻘﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﻴﺮ ﺗﻮﺩﻩ ﻫﺎﺳﺖ.

اصل مقاله – فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه …

عوامل غير قیمتی منجر به شکل گیری روند در تابع صادرات. می گردند. برآورد و … درآمد کشورهای واردکننده، قیمت کالای صادراتی و قیمت … لزوم در این رویکرد در نظر گرفته می شود. … نظر اقتصادی کمیابند، شاخصی است که ثمر بخشی نسبی … فساد. می تواند اهداف سیاسی را تخریب و منجر به عدم مشروعیت. نهادهای عمومی حمایت کننده بازار شود.

Untitled – اتاق بازرگانی

صدور قرار مجرمیت برای برخی متهمان پرونده فساد مالی اخیر … دادستان کل کشور خبر داد؛ پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل می شود … بازار کالا را با ارزی که به طور نسبی و با دستکاری ارزان شده است، متعادل و قیمت ها را در اندازه ای که می … رسیدن به صنایع دارای مزیت های ویژه نیازمند … آنها لزوم حمایت از کنسرسیوم های صادراتی است.

نقد و بررسی | اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی …

ولی یک فرضیه قوی این است که دولت نگران اثر تلاطم نرخ ارز روی اقتصاد است و اهرم‌های … چرا که کنترل واردات تا آستانه‌ای ممکن است و از آنجا به بعد قاچاق و فساد کار خود را … اما بررسی صادرات کالا به تفکیک گروه‌های اقتصادی نشان می‌دهد کشور‌های حوزه … انسانی کشور که از همه سرمایه‌های دیگر بیشتر برای ما مزیت نسبی به حساب می‌آید …

توسعه سکتور خصوصی و پالیسی های کار آفرینی … – OECD.org

ﻋﻣده ﺗرﯾن ﭼﺎﻟش ھﺎ و اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾن ﻣﺑﺎﺣﺛﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ آن ﻣواﺟﮫ اﺳت. ﭘرﺳش ھﺎ در … وزﯾر اﻗﺗﺻﺎد، ﻣﺣﺗرم ظﮭوراﻟدﯾن ﺷﯾرزاده، ﻣﻌﯾن وزارت ﺗﺟﺎرت و ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﺣﺗرم اﺟﻣل اﺣﻣدى، ﻣﺷ … مشاهده می شود که “شواهد قوی در زمینه … ضعف سازمانی و فساد مانع جدی برای سرمایه گذاری خصوصی … با حمایت نهاد های مختلف بین المللی، بشمول بانک جهانی که دارای نقش (…)ی کننده بود،.

روزنامه دنیای اقتصاد (1389/11/16): نقش زیرساخت ها … – …

تغییر و … کالاهای [تولید شده در یک اقتصاد] منعکس کننده مزیت نسبی آن نباشد، مانع از آن …

مجله تحقيقات حقوقي – سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺎ وﺟﻮدي ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺘﺎً ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ، از ارﮐﺎن اﺳﺘﺤﮑﺎم. ﻧﻈﺎم. ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺗﺤﮑﯿﻢ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢ … ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻫ … ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﮐﺸﻮري ﮐﻪ ﻧﻬﺎد ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻗﻮي … ﺷﻮد، ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻟﺰوم وارد ﮐﺮدن … ﻣﻀﻤﻮن و ﻣﺤﺘﻮي ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺨﻦ از ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن از آن. ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻰ … ﻋﻨﻮان ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ در اﻋﻤﺎل زور ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ دارد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻰ.

نفت، تنوع اقتصادی و فرایند دموکراتیک در ایران – گفتگو

اینکه وضعیت رشد اقتصادی ایران از اواخر دهة ۷۰ میلادی بسیار ضعیف بوده است امری … جدول ۱ نشان¬دهندة ارتباط قوی میان عایدات صادرات نفت و رشد تولید ناخالص داخلی … و اقتصادی مانع از باز تخصیص سرمایه از بنگاه¬ها و بخش¬های دارای بازدهی پایین به … از ثبات نسبی برخودار شده¬اند، و ذخایر نرخ ارز نیز به طور مداوم تقویت شده است.

اخبار و اطلاعیه ها – همه موارد

وی با بیان اینکه الگوی تعالی سازمانی یکی از ابزارهای قوی و قدرتمند برای … مانده است بر لزوم ارائه تعریفی درست و جامع از فرهنگ صنعتی، مولفه‌ها و شاخص‌های آن … آن با مرکز تعالی سازمانی و حمایت معنوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان گسترش و … مدرن مدیریتی دارای مزیت هایی برای اقتصاد است ازجمله افزایش بهره وری و استفاده …

مقالات تریبون بحث غذا و تغذیه – Iranian Journal of Nutrition …

اﻣﯿﻦ ﭘﻮر و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺑﻪ اﺟﺮا در … داراي. ﻣﺰﯾﺖ. ﻫﺎي. ﺗﻐﺬﯾﻪ. اي. ﺑﻮده،. ﻏﺬاﻫﺎي. ﺑﻮﻣﯽ. ﮐﻪ. از. ﻣﺸﮑﻼت. ﺗﻐﺬﯾﻪ. اي. ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي. ﯾﺎو. ﺑﯿﻤﺎري … اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺤﻠـﯽ، ﻣـﺎﻧﻊ از ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ … ﻟــﺰوم ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫــﺎ و ﺣــﻮاﺋﺞ ﺗﻐﺬﯾــﻪ … ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎﻧﺎدا، ﻏﺬا را ﮐـﺎﻻ ﯾـﺎ ﻣﺘـﺎﻋﯽ ﺻـﻤﯿﻤﯽ ﯾـﺎ … ﻏﺬا، در ﻣﻘﺎم ﻗﻮي … ﻧﺴﺒﯽ. (. Relative Materiality. ) اﺳﺖ . .3. ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از اﯾﻦ داﻧﺶ و ﻧﺤﻮه ﮐ …

یمن؛ صحنه‌ای برای آزمون سلاح‌های غربی – IQNA

دولت بی‌کفایت یمن از ابتدا تا کنون شش جنگ را پشت سر گذاشته است. هرچند مردم یمن در این جنگ‌ها فقط با سلاح‌های … آن‌ها در جنگ‌های قبل بی‌سابقه بوده‌ است. تحریم مانع مقاومت نمی‌شود … فساد سیستماتیک مانع شکل‌گیری اقتصاد قوی است/ لزوم حمایت از کالاهای دارای مزیت نسبی · بانک‌ها در شرایط تحریم بسیار خوب عمل …

بورژوا | بورژوا

تعداد مشکلاتی که ممکن است مانع موفقیت بشود بی‌نهایت و پیش‌بینی همه آنها … نویسنده میفهمد که فعالان هنر امروز در ایران به نحوی دارای مجوز انحصاری از حکومت … هرچند که در تولید آن از مزیت نسبی برخوردار نیستیم. … ارائه راه‌هایی برای خروج از این بن‌بست نیازمند شناخت چگونگی شکل‌گیری امتیازات رانتی در نظام اقتصادی کشور است.

قسم را باور کنیم یا دم خروس را؟ – آرمانین

«هرکس در هر مساله ای پنهان کاری کند ضرر کرده است و یکی از بزرگترین ضربه هایی … فساد سیستماتیک مانع شکل‌گیری اقتصاد قوی است/ لزوم حمایت از کالاهای دارای …

اصل مقاله – دانشگاه یزد

ﻣﻘﺎﻟﻪ داراي ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، ﻫﺮﮐﺪام ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ. 250 … ﮐﺸﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻻﻫﺎي اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ. ﻣﯽ … ﺣﻤﻼت را ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد … ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﯽ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﯽ … ﺳﺎﺧﺘﺎري. در. اﻗﺘﺼﺎد. ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻞ. ﻧﯿﺴﺖ و. ﻣﺸﮑﻼت. ﺳﺎﺧﺘﺎري. داﺧﻠﯽ،. ﻟﺰوم. دﺧﺎﻟﺖ. دوﻟﺖ. در. اﻗﺘﺼﺎد. را … و ﻗﻮي ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

نظرتان درباره موانع تولید چیست؟ آیا در سال جدید، شاهد رونق …

«مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی است»؛ این جمله‌ای بود که در … در این میان، برخی کارشناسان اقتصادی، تخصیص ارز دولتی برای واردات کالا‌های اساسی را … بزرگترین مانع تولید خود موانع و ایرادهای ایجاد شده توسط دولت و ارکان دولت هست … رونق دادن به تولید را بلدند و فساد سیستماتیک هم اجازه رونق را نمی دهد.

جدیدترین اخبار اقتصادی روز ایران | مجله فارکس | اخبار فوری …

طبق لایحه بودجه ۱۳۹۹ میزان مالیات بر کالاها و خدمات ۹۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی … پدیده فساد اقتصادی سال‌هاست در نظام بانکی رخنه کرده است و هر روز آمار تازه‌ای از این … از این به بعد روز دهم هر ماه مبلغ حمایت معیشتی و ۲۰ هر ماه یارانه نقدی خانوار‌ها و قبل از … ایلنا: در ایران به انرژی ارزان باید به عنوان یک مزیت نسبی که می‌تواند به مزیت …

اخبار و اعلانات – زن در توسعه و سیاست

مهسا قوی قلب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با هدف جلوگیری از کودک آزاری، قاچاق … خشونت کلامی، اقتصادی، فضای مجازی و دیگر خشونت‌ها از مواردی هستند که به افراد جامعه … و شمار زنان شاغل دارای تحصیلات عالی در سال‌های ۵۵ تا ۹۵ حدود ۹ برابر شده است. … معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درخصوص لزوم تهیه سند …

حقوق بین الملل و قواعد آن – شرکت شیمی صنعت خاورمیانه

حقوق بین الملل و قواعد آن از جامعه حقوق بین الملل است به معنی مجموعه قواعد و … البته دولتها ممکن است مواردی را در مراجع بین المللی تحت عنوان حمایت سیاسی از … برخی جهانی شدن اقتصاد را روند افزایش ادغام بازارهای جهانی کالاها، خدمات و عوامل تولید می‌دانند. … داده و به این ترتیب وجود محدودیت ها مانع از شکوفایی تجارت بین‌الملل می‌ شد.

اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿـﺖ و ﻣﻬﺎﺟﺮت – مازندران

ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﺸﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد … و ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﻌﺘﯽ داراي ﺑـﺎزده ﺗﻮﻟﯿـﺪي ﺑـﺎﻻ و ﻧﯿـﺮوي ﮐـﺎري اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻄـﻮر ﻣـﺪاوم از ﺑﺨـﺶ … وﻣﺸﯽ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﯽ در ﺑﺎروري ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، … ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ، ﺑﺮاي واردات ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺆﺛﺮ وﺿـﻊ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ … ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻي اﺳﺘﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﯽ … ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﻄﺮح ﺷﻮﻧﺪ.

پژوهشها و سیاستهای اقتصادی – فهرست مقالات

۵۹ … همچنین، تلفن‌همراه اول دارای تقاضای کم‌کشش و نیز یک کالای ضروری است. … ارائه برنامه‌های مختلف در اجرای سیاست حمایت قیمتی گندم: مطالعه موردی استان مازندران … صادرات غیرنفتی استان فارس: اثر متغیرهای کلان اقتصادی و تعیین مزیت نسبی. الیزابت …

تعریف بازاریابی محصولات کشاورزی

کالا … گیری از مزیت نسبی مناطق به وجود می آید و همه مناطق مختلف کشاورزی نمیتوانند همه …

corporate Governance – بورس اوراق بهادار

ﺑﺎزده ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺘﯽ. ﻧﻈﺎم راﻫﺒﺮي در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ . ﻋﻨﺎﺻﺮ داﺧﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر. ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ. (. ﻣﻘﺮراﺗﯽ. ).

برچسب‌ها:, , , ,