QARS

پرسش و پاسخ با استاد محمدرضا صفاری: درمان سینوزیت

پرسش و پاسخ با استاد محمدرضا صفاری: درمان سینوزیت – آپارات

استاد محمدرضا صفاری و درمان خانگی بیماریها با طب مکمل.

پرسش و پاسخ با استاد محمدرضا صفاری: درمان سینوزیت – …

استاد محمدرضا صفاری و درمان خانگی بیماریها با طب مکمل.

پرسش و پاسخ با استاد محمدرضا صفاری: درمان سینوزیت – …

استاد محمدرضا صفاری و درمان خانگی بیماریها با طب مکمل.

استاد محمدرضا صفاری و درمان خانگی بیماریها با طب مکمل – …

پرسش و پاسخ با استاد محمدرضا صفاری: درمان افتادگی مثانه.

شیوع سینوزیت فکی در بیماران بستری در بیمارستان قدس …

هدف: مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع سینوزیت فک بالا در بیماران مراجعه … … دکتر منصور خراسانی*۱، دکتر مسعود کاظمی، دکتر پرویز محمودیان … جنس، سن، علایم بیماری، نوع سینوس درگیر، تشخیص نهایی و درمان ارائه شده در پرسش نامه ثبت شدند. … %1/89 بیماران به درمان دارویی پاسخ مثبت داده بودند و در %9/10 بیماران علاوه بر درمان …

برچسب‌ها:, ,