QARS

درسنامه آموزشی مطالعات اجتماعی کلاس هشتم درس 9: ظهور اسلام …

درس را بخوانید و ۴ مورد از اقدامات مشرکان علیه پیامبر و مسلمانان را در مکه بیان کنید. تطمیع پیامبر(ص) با مال و مقام؛ تهدید و آزار و اذیت رسول خدا؛ …

درس را بخوانید و ۴مورد از اقدامات مشرکان علیه پیامبر و …

آزار و شکنجه …

پیامبر اسلام – دانشنامه‌ی اسلامی

۲.۱۴.۱ اقدامات پیامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) پس از استقرار در مدینه … بعد از دعوت علنی پیامبر، مشرکین مکه، بخصوص اشراف قریش به خاطر مخالفت … پس از آن بود که عده‌ای از مسلمانان به همراه خانواده یا بدون آنها به حبشه هجرت کردند. … می کنم که همان گونه که از زنان و فرزندان خود حفاظت می کنید، از من نیز حفاظت کنید.